Nordfriesland

zuidhoek Hauptwarft Hamburg Hallig

Klik op foto voor vergroting                          LINKS: ONDERAAN DE PAGINA                         klik hier voor de warften op de kaart

In Nordfriesland, het Noordzee kustgebied in Sleeswijk-Holstein, ongeveer van Husum tot de Deense grens, liggen ook veel warften.
Het gebied heeft sinds de 12e eeuw een complexe historie van landontwikkeling. Enerzijds waren er grote inbraken van de zee maar anderzijds ging men toch de overspoelde bodem gebruiken. Dat was namelijk vruchtbare kleigrond geworden.


Het ontwikkelingsproces  ging onder andere gepaard met het ontstaan van halligen, (nog onbedijkte) eilanden, die ‘s zomers goede weidegrond boden. Voor de zekerheid ging men daarop terpen aanleggen – hier Warften genoemd.  Later werden halligen, inclusief de opgeworpen warften, ingedijkt. Dat gebeurde al of niet in combinatie met omliggend (hoger) kweldergebied. Zo’n buitendijkse polder wordt Koog genoemd. Daarvan zijn er in Nordfriesland zo’n dertig te vinden. De oudste is van 1456 en de jongste zijn van 1959 en 1987. Het land van Theodor Storms Schimmelruiter!
Dorpsterpen of -wierden zoals we die in Nederland kennen vind je hier eigenlijk niet. Erg oud zijn de warften  meestal ook  niet en in verhouding  zijn ze klein. Slechts een enkele heeft bijvoorbeeld een kerk – met streekfunctie.

Uit het gebied met de voormalige hallig Dagebüll als noordelijkste en de Hamburger hallig als zuidelijkste, worden hier 26 warften gepresenteerd via onderstaande  links:

Bahnenswarft      Broderswarft      Christianswarft     Diedrichswarft     Eggenswarft      Fedderswarft       Gabriëlswarft (=Kirchwarft Fahretoft)     Grosse/Kleine  Gaarde    Grüne Warft      Hamburg Hallig      Jannenswarft      Kirchwarft Dagebüll     Kirchwarft Ockholm       Lütt Jenswarft      Nordwarft     Ostjakobswarft        Peterswarft Dagebüll     Peterswarft Ockholm      Redlefswarft      Sönnenswarft      Söschenswarft     Süderwarft      Süder Waygaard      Tychswarft      Tyenswarft      Westjakobswarft