Bronnen / Links

 Een greep uit geraadpleegde websites, boeken; links e.d.

Algemeen                                           m.b.t.  Friesland          m.b.t. Groningen          m.b.t. Duitsland

 • – Vereniging voor Terpenonderzoek, de website
 • – Vereniging voor Terpenonderzoek, de nieuwsbrieven
 • – Vereniging voor Terpenonderzoek, de jaarverslagen vanaf nr 1 uit 1917, maar meestal latere:
  nr   96, 2014: En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge
  nr   97, 2015: Graven aan de voet van de Achlumer terp. Archeologische sporen enz.
  nr   98, 2016: Van Wierhuizen tot Achlum. 100 jaar Terpenonderzoek
  nr   99, 2018 (1e): Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie
  nr 100, 2018 (2e): De Geschiedenis van Terpen- en Wierdenland, enz
  nr 101, 2019: De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum
 • Hoogtekaart van Nederland: Actueel Hoogtebestand Nederland
 • Tal van sites van plaatsen, dorpen enz.
 • div auteurs:  Professor Van Giffen en het geheim van de Wierden, 2006
 • div auteurs: Land der Entdeckungen, De archeologie van het Friese kustgebied, 2013, tweetalig: Duits en Nederlands
 • Annemarieke Willemsen, Gouden Middeleeuwen, Nederland in de Merovingische wereld, 400-700nC, 2014
 • Fries Museum, exposities ‘Goud-gevonden schatten uit de Middeleeuwen’, 6/6/15-3/1/16 en ‘Wij Vikingen’, 19/10/19-15/3/20
 • NB: Op deze site zijn veel oude kerken te zien, maar in de tekst wordt er geen aandacht aan besteed.  Heb je daar belangstelling voor?  Bekijk dan bijvoorbeeld:      https://www.groningerkerken.nl/nl/kennisbank/kerken    en                                     https://aldefrysketsjerken.nl/p/Kerken/saft%7C309d381e-9c68-41f5-8730-b2c28ecfab55/

Friesland

Groningen

 • Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel XI. De provincie Groningen · dbnl
 • Lijst van rijksmonumenten in Groningen (provincie) – Wikipedia
 • Lijst van terpen in Nederland – Wikipedia– Groningen
 • Delvigne, Middag- Humsterland, archeologie in Groningen
 • div auteurs, Middag – Humsterland, uitg Godert Walter
 • Groenendijk, Bärenfänger, Dollardgebied, archeologie in Groningen
 • Knottnerus, Fivelboezem, archeologie in Groningen
 • Knottnerus, Oostel Fivelingo, archeologie in Groningen
 • Miedema, M. 1983, Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpenland ten noordwesten van Groningen. Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam.
 • Miedema, M. 1990, Oost Fivelingo 250 vC-1850 nC, … 2100 jaar bewoning in Noordoost -Groningen
 • Miedema, M. 2000, West-Fivelingo, 600 V.CHR.-1900 N.CHR. … 2500 jaar bewoning in Midden-Groningen
 • Schroor, Het Hoogeland enz, archeologie in Groningen
 • van der Ploeg, Buursma, Groningen, Stad en Ommeland

Duitsland

 • Wikipedia. de
 • https://www.ostfriesischelandschaft.de/
 • Peter Karstkarel, Alle middeleeuwse kerken, van Harlingen tot Wilhelmshaven, 2007
 • Dirk Meier, Die Eider, Flusslandschaft und Geschichte, 2016
 • Dirk Meier, Schleswig Holstein, Eine Landschaftgeschichte, 2019
 • Karl-Ernst Behre, Ostfriesland, die Geschichte seiner Landschaft und ihrer Besiedlung, 2014

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.