Eiderstedt

Eiderstedt is het schiereiland dat het noordelijke mondingsgebied van de Eider vormt. Het gebied is in de 70-er en 80-er jaren in de vorige eeuw definitief ingedijkt en ingepolderd. Toen is tevens een forse stormvloedkering aangelegd.
Er liggen veel ‘kogen’, ingepolderde hoge kwelders. Het oorspronkelijke getijden- en kweldergebied met zijn ontelbare prielen, geulen en stroompjes, laat zich in het veld en op de kaart ’teruglezen’ door de wirwar van sloten, tochten en afwateringen.
En ook hier zijn veel warfte te vinden: uitgegroeid tot een redelijke plaats of kleiner dorpje, al dan niet bebouwde huisterpen, bebouwing op oudere dijken en een oorspronkelijke Kirchwarft. Hieronder zijn er een aantal afbeeldingen van te zien.

klik op  foto voor vergroting                              lokatie op de kaart

Plaatsen (Elisenhof, Ülvesbüll, Tetenbüll, Simonsberg, Tönning)

NB: Elisenhof (links) werd als nederzetting in kwelder-en moerasgebied aangelegd rond het begin van de 9e eeuw als een soort eerste aanloophaven voor van zee komend verkeer. Daar kon bijv. een loods of gids aan boord genomen worden om naar Hollingstedt a/d Treene te varen. Daar werden de goederen overgeladen en over land naar Hedeby gebracht, het grote Viking-handelscentrum in de 9e en 10e eeuw

Dijkbebouwing in centraal Eiderstedt (geen plaatsaanduiding)

Wanneer een nieuw stuk kwelder was ingepolderd, werden huizen en andere gebouwen voor alle zekerheid toch maar wat hoger gebouwd. En wanneer er dan al hoogte beschikbaar was, hoefde je geen warft op te werpen. (Min of meer vergelijkbaar met Zuurdijk in Groningen.)

 Kleinere warfte in zuid-oost Eiderstedt (geen plaatsaanduiding)