Welkom

Wanneer en in wat voor geologische situatie of landschap is begonnen met de aanleg van de terp of wierde? Hoe werd hij bewoond? Wanneer is hij groter gemaakt of ook weer afgegraven? Wat werd er gevonden, uit welke tijd zijn die vondsten? Maar ook: hoe ziet hij er tegenwoordig uit?
Waar ze allemaal liggen krijg je te zien door hier Friese terpen of Groninger wierden aan te klikken.

Met ruim elfhonderd eigen foto’s en informatie uit allerlei bronnen wordt van ruim honderddertig wierden en terpen in Nederland een beeld geschetst. Nieuwe informatie wordt verwerkt en het aantal pagina’s wordt steeds uitgebreid.

Het volgen van een cursus ‘Wonen op terpen en wierden’ en lidmaatschap van de ‘Vereniging voor Terpenonderzoek’ kan ik aanbevelen.

klik op foto voor vergroting

Adriaan

nb: aan de website kunnen geen rechten of zekerheidstelling worden ontleend

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.