Welkom

Wanneer en in wat voor geologische situatie of landschap is begonnen met de aanleg van de terp of wierde? Hoe werd hij bewoond? Wanneer is hij groter gemaakt of ook weer afgegraven? Wat werd er gevonden, uit welke tijd zijn die vondsten? Maar ook: hoe ziet hij er tegenwoordig uit?
Met ruim zeventienhonderd eigen foto’s en informatie uit allerlei bronnen  wordt geprobeerd van een honderdegentig wierden en terpen in Nederland een beeld daarvan te schetsen. Ook aan de Duitse Noordzeekust wordt aandacht besteed  met enkele tientallen plaatsomschrijvingen en een paar honderd foto’s, bijvoorbeeld in het dichtbijgelegen Ostfriesland, zie Inhoud.
Op deze gelinkte kaarten is de ligging van de opgenomen Friese terpenGroninger wierden en  Warfte in Duitsland aangegeven.

Regelmatig wordt het aantal plaatsen uitgebreid en nieuwe informatie verwerkt.
Een cursus ‘Wonen op terpen en wierden’ en lidmaatschap van de ‘Vereniging voor Terpenonderzoek’ is de moeite waard!

Een voorproefje: klik op een foto voor vergroting.  Veel plezier op deze site!

Adriaan

nb: aan de website kunnen geen rechten of zekerheidstelling worden ontleend

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.