Eckwarden

locatie op de kaart                                                                                       klik op foto voor vergroting

Het wurtendorp Eckwarden moet al lang voor het ontstaan van de Jadebaai (1164) bestaan hebben. Een steen op het kerkterrein vermeldt het 1000-jarig bestaan in 1995.
De St Lamberti Kirche stamt voor een groot deel nog uit de 13e eeuw. Hij is oorspronkelijk als weerkerk gebouwd en staat op zij n eigen kirchwurt centraal in het oude dorp. Het oude wurtendorf werd in het begin van de 11e eeuw voor het eerst schriftelijk vermeld. Het dorp zou nog zijn oude wegenstructuur van langs- en dwarswegen hebben. De doorgaande weg loopt oost-west ongeveer over de kam.