Wittewierum

klik op kleine foto voor vergroting

 

Locatie op de kaart                                                                                                                     de kruin, ri zuid    

kruin, ri zuid

Algemeen

De wierde werd rond het begin van de jaartelling opgeworpen op de rechter- oeverwal van de Fivel. Hij is 5-hoekig – met afgeronde hoeken – en meet max. 200 x 250m. De grootste hoogte, op de kruin, ligt op 2.3m.
Na een aantal eeuwen werd hij verlaten en rond 600 opnieuw als woonplaats gebruikt.
Begin 13e eeuw werd door abt Emo hier het klooster Bloemhof gesticht.  Op de oostkant, op het kerkterrein en aan de noord-, oost- en zuidkant daarvan een stukje daarbuiten, heeft het klooster Bloemhof gestaan.
De abt en zijn opvolger Menko schreven  hier de Kroniek van Bloemhof. Een zeer belangrijke kennisbron voor het leven in die tijden.
De aanleg van het klooster én het slopen ervan hebben de nodige sporen op de wierde achtergelaten. Aan de noord-, oost- en westkant ligt een sloot: restant van de gracht van het klooster. Onder de ‘bulten’ achter de pastorie liggen kloosterresten.
De wierde werd begin 20e eeuw stevig afgegraven. Op de westelijke helft staan drie boerderijen.

Vondsten

Vaatwerk uit de terpentijd.