Wirdum gr

Locatie op de kaart                ↑  de oostkant                     klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

Het dorp bestaat uit 2 wierden: west en oost. Rond 200vC werd het gebied voor het eerst bewoond.
West is ongeveer rond van vorm, radiaal opgezet en meet 350x325m. Het westelijke en centrale stuk ervan is (diep) afgegraven, op sommige plaatsen tot 1m beneden NAP. De restanten zijn niet-afgegraven oeverwallen. De grootste hoogte ligt nu op ongeveer 4,4m. Oost-west loopt een weg over de wierde.
Aan de oostkant ervan liep oudtijds een geul, een maar, waarvan de loop verlegd is. De oude bedding is nu een pad en vormt de scheiding tussen de twee wierden.
Oost is ongeveer niervormig en meet 300x225m. De westkant ervan is ook een oeverwal. Deze wierde is aan de oost- en de zuidkant flink afgegraven. Het hoogste punt ligt op plm 4,2m. Op deze wierde ligt het dorpscentrum.
Beide wierden zijn vanuit de oeverwallen naar het westen, resp. het oosten uitgebouwd.
De kerk werd in het begin van de 13e eeuw gebouwd op de  oostelijke wierde. Vanaf die tijd werd de bebouwing bij de kerk geconcentreerd en ontstond  daar het centrum. De wierde kwam steeds  meer vrij voor agrarische doeleinden. Een daarmee ontstond volop ruimte om rond 1900 de wierde voor een groot stuk af te graven.

Vondsten

Resten van vaatwerk, serviesgoed e.d. van verschillende vorm en type uit perioden van begin jaartelling – 1300nC. Scherven van terra sigillata, benen kammen, een wrijfsteen, slijpsteen en een glazen strijksteen. Ook een houten roller en een weefzwaard.
Een 10,5 cm beeldje van Minerva. Op het hoofd een helm en in de rechterhand een platte schaal. Twee romeins bronzen Mercurius beeldjes wijzen ook op romeinse contacten.