Westerwijtwerd

Locatie op de kaart                      het huidige dorp uit zuidwest                     klik op kleine foto voor vergroting ↓  

Algemeen

De oorspronkelijke wierde lag noordoost van het huidige dorp, oost van de Maar, op de vroegere westoever van de Fivel. Hij was n-z 400 m en o-w 350m groot en min of meer ovaal.
In het begin van de vorige eeuw werd hij bijna helemaal tot onder het maaiveld afgegraven. In het zuiden is een deel van de flank over en daarop staat een boerderij, in het noorden werd hij aan de oostkant wat minder diep afgegraven en dat is nu akkerland, i.p.v. weiland. Rondom ligt een ringsloot en aan de zuid- en oostkant ligt een weg.
De kerk werd halverwege de 13e eeuw op een eigen, lagere terp (plm 1,9m) gebouwd. Sindsdien heeft de bebouwing zich op de kerk geconcentreerd.

Vondsten

Een vuurstenen bijl, een bronzen munt van Antoninus Pius. Luxe import uit de Romeinse tijd, bijv. een vingerring van bergkristal. Verder tal van (resten van) aardewerk serviesgoed, netverzwaringen, spinschijfjes, enz.uit verschillende perioden vanaf 600 vC.

Reacties zijn gesloten.