Weiwerd

Locatie op de kaart                     ↑ de kruin ri oost                     klik op kleine foto voor vergroting

De wierde is ouder dan het dorp en werd reeds bewoond rond het begin van de jaartelling. Hij ligt op een oude kwelderrug met de wierden Farmsum, Geefsweer, Amsweer, Heveskes, Termunten en Woldendorp.
In de radiare plattegrond zijn 3 rondgangen te onderscheiden. De wierde is ‘bekroond’ met het oude kerkhof en de (voormalige) kavels zijn aangegeven door – goed onderhouden – hagen en struiken en beslaat plm 7 ha. De doorsnee bedraag plm 340m en hij is 3,1m +NAP hoog. De bebouwing bestaat uit 5 al dan niet gebruikte panden.

In de 2e helft van de vorige eeuw is er tientallen jaren gepland en overlegd over het (voort)bestaan van het dorp i.v.m de ontwikkeling van het omliggende industriegebied. Als gevolg daarvan is ook het nodige gesloopt. In het kader van vrij recente plannen zijn de eerste stappen gezet, bijv. het onderhoud.
Bij alle kaalslag is de wierde een archeologisch monument.