Warfhuizen

locatie op de kaart                  ↑ bij huiswierde uit het noorden                  klik op kleine foto voor vergroting

Warfhuizen vormt een onderdeel van een oude kwelderrug die van Warfhuizen via Zuurdijk en Ewer, westwaarts naar Panser liep. Het bestaat uit 2 kernen op 2 wierden die met elkaar zijn vergroeid. Op de noordelijke ligt de dorpskern, langs de Schoolstraat. Het hoogste punt meet plm 5,4m+ NAP, de wierde is rechthoekig verkaveld. Tegen de noordkant aan ligt een aardige huiswierde.
De zuidelijke, Burum is kleiner en lager, ongeveer 2,85. Het is een knus buurtje en heeft vanuit het westen een aardig profiel.
De wierden werden in de Middeleeuwen (voor 700) aangelegd aan weerszijden van een getijdenkreek die afwaterde op de voormalige monding van de Hunze en die voortbestaat onder de naam Warfhuisterloopdiep.