Wadwerd

                                         locatie op de kaart                                                                                aan de wadwerderweg, klik op foto voor vergroting

Algemeen

Wadwerd is aangelegd op de noordrand van de kwelderwal, op de westoever van de vroegere Fivelmonding. In de eerste eeuw nC zou hier al bewoning zijn geweest. Door de ligging moest er op een bepaald moment bedijkt gaan worden . De wierde is voor een groot stuk met de nieuwe dijk vergraven.  Nu is het een gehucht, dat bestaat uit één doorgaande weg, noord van de N 363. Aan de noordkant van die weg staan de grote boerderijen in feite op het restant van de wierde. De huisjes aan de overkant waren indertijd gedacht voor het personeel.

Vondsten

Een bronzen sleutel (Romeins?) Rond het midden van de 19e eeuw werden in de wierde skeletten opgegraven van drie mannen die met een zwaard waren begraven. Vermoedelijk zijn het Karolingische graven uit de 8e eeuw.