Wadwerd

                                         locatie op de kaart                                                                                aan de wadwerderweg, klik op foto voor vergroting

Algemeen

In de eerste eeuw nC zou hier al bewoning zijn geweest. Wadwerd was een wierde op de westoever van de voormalige Fivelmonding, maar de wierde is helemaal vergraven. Nu is het een gehucht, dat bestaat uit één doorgaande weg, noord van de N 363.
Aan de noordkant van die weg staan grote boerderijen, de huisjes aan de overkant waren indertijd gedacht voor het personeel.

Vondsten

Een bronzen sleutel (Romeins?) Rond het midden van de 19e eeuw werden in de wierde skeletten opgegraven van drie mannen die met een zwaard waren begraven. Vermoedelijk zijn het Karolingische graven uit de 8e eeuw.

Reacties zijn gesloten.