Vierhuizen (de Marne)

locatie op de kaart                                                                                                                                       de nog resterende kerkwierde, ri zuidoost

de nog resterende kerkwierde, ri zuidoost
Algemeen

Tegenwoordig rest nog een klein stuk (kerk)wierde.

Vondsten

Onder het buitendijkse talud van de jonge zeedijk: een kleine vlak-nederzetting, bestaande uit een 10 cm dikke cultuurlaag. Met resten van aardewerk, bot, steen en hout (ingeslagen paaltjes). Het aardewerk wordt voorlopig gedateerd op de vroege ijzertijd.

Reacties zijn gesloten.