Vierhuizen (de Marne)

locatie op de kaart                                                                                                                                       wierde aanzicht uit het noordwestende nog resterende kerkwierde, ri zuidoost
Algemeen

Je moet goed kijken en liefst ook op de hoogtekaart: er liggen in feite 2 wierden. Beide zijn (erg) klein.
De oostelijke draagt het kerkterrein en is tot 3m hoog en de westelijke, die iets groter is, maar ook een fractie lager, is de dorpswierde.
Het gebied is dicht bebouwd en meet in totaal oost-west 200 m.

Vondsten

Onder het buitendijkse talud van de jonge zeedijk: een kleine vlak-nederzetting, bestaande uit een 10 cm dikke cultuurlaag. Met resten van aardewerk, bot, steen en hout (ingeslagen paaltjes). Het aardewerk wordt voorlopig gedateerd op de vroege ijzertijd.