Ulrum

Locatie op de kaart                               ↑ westelijke kruin                         klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

Ulrum is ontstaan op 2 wierden die deels zijn samengegroeid, nog herkenbaar in het straatverloop (in de kerkstraat bijv.). Ze liggen op een kwelderrug in de wierdenrij van Wehe-den Hoorn tot en met Vierhuizen. Deze ligt op de oude, zuidelijke oever van de voormalige getijdemonding van de Hunze.
De eerste bewoning kwam laat in de 5e eeuw. Daarvoor werden er op die plek waarschijnlijk al akkers gebruikt.
Bij grondboringen is op de oostelijke wierde (de oudste, circa 4,4m + NAP) mest aangetroffen, een indicatie voor agrarische gebruik. Uit allerlei onderzoekingen is ook af te leiden dat deze wierde in goed een eeuw voor 750 nC 3m werd opgehoogd.
Op de westelijke wierde (circa 3.6m + NAP) duiden kleisporen op overstromingen. Op grond daarvan moet deze wierde iets jonger zijn. Ophogingen vanaf het eerste podium zijn daar rond 3,3 m hoog en moeten gerealiseerd zijn in 350-400 jaar. Waarschijnlijk ontstond er na de bedijkingen een buurtje om de kerk, die uit het begin van de 13e eeuw is.
De wierden zijn nog redelijk intact. Aan de zuid-oostkant is de oostelijke wierde deels afgegraven. Beide kruinen zijn ook nog goed te herkennen in het straatbeeld.

Vondsten

 Vroeg Middeleeuwse nederzettingsresten: twee waterputten en plattegrond van een driebeukige boerderij van 20 m (bij Asingahof).