Ulrum

Locatie op de kaart                               ↑ westelijke kruin                         klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

Het dorp is ontstaan op twee rechthoekige wierden, ongeveer in de 7e eeuw op een kwelderrug in de wierdenrij van Wehe-den Hoorn tot en met Vierhuizen. Mogelijk woonden er eerder ook al mensen. Bij onderzoek is op de oostelijke wierde (circa 4,4m + NAP) mest aangetroffen, een indicatie voor agrarisch gebruik. Op de westelijke wierde (circa 3.6m + NAP) duiden kleisporen op overstromingen. Waarschijnlijk ontstond daar na de bedijkingen een buurtje om de kerk. In de Kerkstraat is het ‘dal’ tussen beide wierden goed te zien.

Vondsten

 Vroeg Middeleeuwse nederzettingsresten: twee waterputten en boerderijplattegrond (Asingahof).

Reacties zijn gesloten.