Thesinge

locatie op de kaart                    ↑ uit het zuidwesten                    klik op kleine foto voor vergroting

Algemeen

Thesinge is van oorsprong een kleine (ongeveer 100x100m) en lage (nú max ongeveer 0,5m) wierde in de veenontginning, die in de 11e-12e eeuw nC werd opgeworpen om inklinking van het veen tegen te gaan of te compenseren.
(Ongeveer?) op die plek is in de 12e eeuw een klooster gebouwd, waarvan de kapel/kerk nog resteert, op het kerkhof. Dit stuk is relatief hoog gelegen en van hier lopen de straten naar het noorden en westen af.
Het patroon is rechthoekig en de Kapelstaat loopt er noordoost-zuidwest midden over.

Vondsten

Resten van kogelpotten uit opeenvolgende perioden tussen 700 en 1450 nC en scherven van Pingsdorfaardewerk (9e-13e eeuw).