Ten Boer

locatie op de kaart                     de zuidwestkant                    klik op kleine foto voor vergroting ↑

Algemeen

De wierde stamt uit de midden-ijzertijd (rond 500 vC). De dorpswierde ligt ongeveer noordwest-zuidoost, meet 220 x 190 m en ligt op een kwelderwal. Het hoogste punt, 2,1 + NAP, ligt west voor de kerk. In de middeleeuwen is op de wierde een rechthoekig kloostercomplex gebouwd, dat nog de structuur van de dorpskern bepaalt. Het heeft waarschijnlijk aan de noordkant gelegen.
Een paar grote boerderijen aan de zuidkant zijn ‘nazaten’ van kloosterboerderijen. Ook tegen de zuidkant van de kerk ligt een compact pittoresk buurtje.  Aan het eind van de Bloemstraat, in het westen, is het talud van de wierde nog goed waarneembaar. Daar wordt de wierde ook nog agrarisch benut in de vorm van moestuintjes.

Vondsten

(Scherven van) verschillende soorten handgemaakt aardewerk als potten, borden, kommen en terra sigillata en Pingsdorf-aardewerk, uit perioden van de Romeinse tijd tot 1100nC.
In 2019 zijn plm 1km naar het oosten, woonlagen aangetroffen uit de 8e en 11e eeuw nC in de resten van een huiswierde.