Stitswerd

klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart                                                                                                                     de zuid-oostkant

de zuid-oostkant
Algemeen

De wierde is rond het begin van de jaartelling ontstaan in een laagvlakte, binnen de boogvormige kwelderwal die vanuit Adorp eerst naar het noorden loopt via Warffum en Usquert en dan naar zuid afbuigt via Rottum, Kantens en Middelstum. In 90-er jaren zijn verschillende bewoningslagen gevonden. De onderste lagen dateren uit de Ie-IVe eeuw nC. De wierde werd  vermoedelijk rond de IVe eeuw verlaten. Hij had in die tijd vermoedelijk een diameter van 40 m kleiner. Hij werd vanaf de Karolingische tijd permanent bewoond. De top ligt op 2,8 m+NAP.
De wierde is goed zichtbaar doordat er weinig buiten de wierde is gebouwd.
Stiel is de centrale straat op de wierde. De Stiel en de Stitswerderweg zijn de oude radiaalwegen. Aan de westkant staat de dorpskerk, aan de rand van een afgegraven stuk. De Akkemaweg en de Havenweg waren onderdeel van de niet meer bestaande ossengang.

Vondsten

O.a. 3 benen spinklosjes uit de terpentijd. Uit de Ie-IVe eeuw: Romeinse munten, scherven aardewerk en smelthaardjes voor bronsbereiding.