Schouwen

locatie op de kaart                  ↑ uit het noord-oosten                  klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

De wierde ligt op de westelijke oeverwal van de vm Hunze. De Kromme Raken (restant van de Hunze?) loopt er noord en west omheen. Vermoedelijk ontstonden de oudste lagen in de ijzertijd of Romeinse tijd. Het oudste vondstenmateriaal stamt uit de 5e-6e eeuw nC.
Oppervlakte ongeveer 3,5 ha, maximale hoogte 2,8 m + Nap. De Zijlsterweg loopt er overheen, tussen de bebouwing van 2 boerderijen door. Zo’n wierde in het land, waar je overheen bent voor je er erg in hebt.

Vondsten

In 1934 werden bij graafwerk 3 menselijke skeletten gevonden. Bij een terp-profielonderzoek in het verlengde daarvan, werden op 1,8 m onder het maaiveld door Van Giffen bewoningslagen aangetroffen uit 2e generatie ijzertijd.
In 1994 leverde een veldverkenning veel aardewerk, maar ook een maalsteen, glas en bot op.