Rasquert

klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart                                                                                                              ↓   Meijmaweg, ri zuidoostMeijmaweg, ri z-o

    

Algemeen

Een wierde uit de vroege Middeleeuwen op de oostelijke oeverwal van  de voormalige  Hunzeloop. Hij is wat later uitgebreid en opgehoogd en vormt samen met Baflo een dubbelwierde. De wierde heeft een  radiaire opzet. Hij heeft een diameter van ongeveer 350m, is plm 6,2 m hoog en ligt nog duidelijk binnen een rondweg. De oostkant was in het begin van de 20e eeuw voor het grootste deel agrarisch in gebruik. Dat werd (dus) rond 1930 afgegraven op, 1 perceel na, dat ligt nu nog als een eiland, ook te bereiken met een brugje, aan de ijsbaan. De grond werd verscheept naar boerderijen / landgoederen in Tietjerksteradeel!  Op de wierde staat nog een enkele boerderij/boerenschuur.

Vondsten

Bij de afgraving in 1929 werd Romeins-Frankisch en Saksisch aardewerk uit de 2e-9e eeuw(?) gevonden. Er werden talrijke houten en benen voorwerpen uit de 4e-8e eeuw aangetroffen en metalen voorwerpen uit de 5e-7e eeuw, met enkele oudere vondsten.
Ook kuilen, waterputten, plaggenwanden en palen van boerderijen.
Een mensenskelet samen met een hondenskelet en een grafveldje uit 600-800nC met 5 crematies en inhumaties.