Ranum

klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart                                                                                                                      de westkant

de westkant

Algemeen

De wierde vormt een van de twee hoogste toppen van een oude zandige kwelderrug  vanaf Sauwerd tot voorbij Baflo, die hier ongeveer 2 meter boven NAP uitsteekt. De andere top is de wierde van (Groot-) Wetsinge. Tijdens het Neolithicum lag het grootste deel van Noord-Groningen nog onder water en vormde de  rug een eiland van ongeveer 7 bij maximaal 2 kilometer ten oosten van een diepe geul.
Ranum was een voormalige radiair verkavelde dorpswierde, met noord-zuid een diameter van ongeveer 330m. De valgen en vroegere ringweg zijn nog deels aanwezig evenals het oude kerkhof. In het westen en zuiden staan aan de voet  twee boerderijen.
Een stukje noordwest van Ranum, west van de weg, liggen nog 2 kleine wierden, de Rode en de Groene. Maar daar is door allerlei graafwerk niet erg veel meer van over.

Vondsten

Tussen Obergum en Ranum is een vuurstenen bijltje gevonden uit de trechterbekercultuur, waarschijnlijk uit het late neolithicum. De wierden werden mogelijk ook bewoond tijdens de ijzertijd. In de Rode Wier en Groene Wier zijn sporen uit de Romeinse tijd gevonden, zoals hout, bot, munten (een antoninianus, denarii en een dupondius), (fragmenten van) knik- en schijffibulae, spinklosjes, speelschijven en fragmenten van aardewerk. Mogelijk werden de wierden ook in de tijd van de volksverhuizingen bewoond, zeker vanaf de vroege Middeleeuwen. Uit die tijd zijn onder andere fragmenten van angelsaksisch aardewerk gevonden.