Westeremden

klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart

Algemeen

De wierde is ontstaan rond het begin van de jaartelling aan de toenmalige monding van de Fivel in de Fivelzeeboezem, op  een kwelderwal. Oudere kernwierden zijn in de vroege Middeleeuwen aan elkaar gegroeid en verder uitgebreid tot een radiaal wierdedorp dat oploopt tot 5,5 m +NAP. Onbebouwde delen aan west- en zuidkant werden van 1903 – 1910 afgegraven. Desondanks is het radiair patroon nog goed zichtbaar.

Vondsten

Er zijn 2 runeninscripties gevonden: in 1917 werd een tekst gevonden op een staafje taxushout. In 1928 een weefzwaardje met het korte opschrift: voor Adegisl en Gisehild. Een grafveld uit 500-800nC bevatte 1 crematie en 22 inhumaties.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.