Rottum

locatie op de kaart                    ↑ de wierde uit het noorden                     klik op kleine foto voor vergroting ↓

 

 

Algemeen

In de 6e eeuw vC. kwamen de eerste bewoners op de kwelderwal langs de Fivel. In de laatste eeuwen voor en de eerste na Christus ontstond de wierden-rij van Usquert tot Lellens.
Rottum ontstond door het aan elkaar groeien van bij elkaar liggende wierden. In de eeuwen die volgden (romeinse tijd, vroege Middeleeuwen) vond steeds ophoging plaats. De kruin werd uiteindelijk een 3,5 m opgehoogd, aan de randen een 75 cm.
De wierde ligt nu in eerste instantie op een samengeperste laag van riet, veen en mos en daaronder ligt de kwelderwal. Er moet aardig wat klink zijn geweeest. Na 200 nC.  werd begonnen met het ophogen met kwelderplaggen. Tot aan de bedijkingen heeft men aan het ophogen gewerkt.
In 1917 werd de zuid-oosthoek voor een stuk commercieel afgegraven. Tegenwoordig is de kruin 4,8m hoog. Oorspronkelijk is het dorp radiair van opzet.

Vondsten

Vondsten uit de ijzertijd, een bronzen satyrbeeldje uit de 4-5e eeuw, romeins, en veel stukken uit de 5-9e eeuw.
In boringen werd onder de bouwvoor een laag van circa 50 cm aangetroffen van klei met puin, mortelresten en houtskool.

Reacties zijn gesloten.