Oosterwijtwerd

Klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart                                                                                                                                                           de kruin, ri zuid-west

de kruin, ri zuid-west


Algemeen

De merendeels afgegraven wierde ligt aan de rand van de vroegere Fivelboezem en is ontstaan rond het begin van de jaartelling. De dorpswierde is in feite opgebouwd uit 2 wierden, die noord-zuid verbonden liggen.  In de weg is zuid van de kerk een dip in de weg te bespeuren en aan de westelijke steilkant is het heel goed te zien. De wierde mat oorspronkelijk 425 x 350m.
Het oostelijke deel van de wierde is rond 1900 afgegraven. Later ook het westelijke deel. Met de afgravingen verloor het dorp zijn radiale structuur. Feitelijk is alleen de weg met aangrenzende bebouwing overgebleven en het lijkt nu meer op een lintdorp met steile achterkanten. Het hoogste punt ligt op bijna 3m+NAP.
Op het restant staat onder andere nog een boerderij en aan de westkant ligt nog de ringsloot.

Vondsten

Fragmenten van een potdeksel (terpentijd) en een Fries potje; een gouden munt (7e-8e eeuw,  Keulen, muntmeester Suno), een frankisch ijzeren zwaard.