Onderwierum

locatie op de kaart                      kruin vanuit zuid  ↑                   klik op foto voor vergroting

Algemeen

Onderwierum maakt deel uit van een zestal kleinere wierden op een noord-zuidlijn. Op een oeverwal langs een getijdengeul? De wierde ligt zuidoost-noordwest, meet ongeveer 175x250m en is  bebouwd met een aantal huizen en een boerderij. Centraal ligt het oude kerkterrein met het kerkhof en het hoogste punt, 2,85 m +NAP.
Door allerlei afgravingen, be- en verbouwingen zijn de vorm en het relëf nauwelijks meer te herkennen. Gescheiden door een sloot, ligt aansluitend aan de zuidkant nog een onbebouwd reliëf van ongeveer 100m diameter en bijna 2m hoog.

Gebruikerssporen van de wierde worden gedateerd tussen ca. 50 vC en 400 nC en vanaf 800 tot 1400 nC. Uit opgravingen in 1920 en 1980 bleek dat de wierde rond het begin van de jaartelling een vluchtplaats was tijdens overstromingen en dat er toen ook gewoond werd. Daarna is hij een aantal eeuwen verlaten en werd vanaf de middeleeuwen opnieuw bewoond.

Vondsten

Scherven uit de romeinse tijd en kogelpotscherven.