Obergum

locatie op de kaart               ↑  achterkant westerstraat aan het diep               klik op kleine foto voor vergroting  ↓

Algemeen

Is nu gedeelte van het dorp Winsum, noord van het Winsumerdiep. Als een soort tweelingwierde, net als Winsum al voor het begin van de jaartelling op een oostelijke oeverwal van de Hunze gesticht en bewoond geraakt. In de periode 1000 – 1050 werd Obergum naar alle waarschijnlijkheid nog behoorlijk opgehoogd.
Het is oorspronkelijk radiair van opzet en om de kerk is de ringweg nog aanwezig, maar door de aanleg van (handels)bebouwing langs het water, is daar het radiare verloren gegaan. Het hoogste punt, bij de kerk, ligt op 5,6m.
Op het kruispunt Schoolstraat-Oosterstraat ligt de top van een 2e wierde.

Vondsten

Een kam met benen handvat, benen haarnaald, spinsteentje, rond potje (alles uit de terpentijd) uit wierden bij Winsum. Romeinse munten, waaronder een van Antoninus Pius. Ook aardewerk, Germaans, uit de 1e eeuw. Germaanse netverzwaringen, spinschijfjes, bronzen munten van Constantijn I. Vaatwerk en scherven uit de Frankische en laat-Saksische tijd.