Niehove

klik op kleine foto voor vergroting

                         Locatie op de kaart                                                                                                      Tilstok, ri zuidwest ↓

Tilstok, ri zuid-west

Algemeen

De wierde wordt al sinds de ijzertijd, zo’n 2200 jaar onafgebroken bewoond. Nadat rond 800 de Lauwerszee was ontstaan, kwam Niehove (toen nog Suxwort) op het eiland Humsterland te liggen.
De structuur is nog duidelijk radiair, zeker aan de noordkant: het ronde kerkterrein op de kruin ligt binnen 2 ringwegen. Er lopen een 6-tal wegen / paden tussen de kerkring en de dorpsring. Dat patroon is ook in het aansluitend gebied buiten de wierde herkenbaar. Maar aan de zuid- en westkant is de wierde helemaal afgegraven. Vanuit die hoek heb je een markant  wierde beeld. Aan de zuidkant ligt nog een ringsloot.
De bijna-ronde wierde meet 285m oost-west en 250m noord-zuid en het hoogste punt ligt op ruim 3,7m bij de kerk. Ook Niehove heeft een waterweg ontsluiting.

Vondsten

2 aardewerken kookpotten uit de terpentijd en een kogelpot uit de middenperiode.