Middelstum

locatie op de kaart                ↑  het kerkpad, ri zuidwest                     klik op kleine foto voor vergroting  ↓

Algemeen

In de 6e eeuw vC ging men zich hier vestigen op de noordwestelijke Fiveloever.
De dorpswierde heeft de vorm van een druppel, met de punt naar het noorden. De grootste lengte (n-z) bedraagt 475m, de grootste breedte 375m. Het hoogste punt, 3,6m ligt bij iemand in de tuin en niet bij de kerk bijv. Het kerkterrein ligt duidelijk excentrisch.
De wierde is duidelijk radiair ingedeeld, hoewel die opzet in het noordoosten verloren is gegaan. Er zijn (nog) 2 rondwegen te onderscheiden. De binnenste ring heeft tenminste 5 radialen, de buitenste tenminste 12.
De dorpswierde is samengesteld uit een aantal huiswierden. In de oostelijke helft zijn nog 3 ’toppen’ te onderscheiden (bijv. in de Schoolstraat en Kerkstraat), in het westen niet meer.
Vooral in het westen, aan weerszijden van de Menthedalaan, is de wierde tot op de eigenlijke kwelderrug afgegraven.

Vondsten

Diverse potten van handgemaakt aardewerk en ook kommen en kogelpotten uit diverse perioden.
Verder ook  een urn, een benen stift en naalden, kralen en een denier (munt) van Karel de Grote,  een bronzen zwaardknop en benen kammen. En een mysterieus (gedeelte van een) masker.