Menneweer

Locatie op de kaart                                                                  klik op foto voor vergroting

Algemeen

De wierde werd – naar aangenomen wordt als alle wierden op deze oeverwal van het voormalige Hunze-bekken – vanaf het eind 5e / begin 6e eeuw nC bewoond.
Het hoogste punt meet nu 3m +NAP, maar de  wierde is tussen 1900 en 1920 sterk afgegraven. Ook in 1996 en 1998 vonden nog vergravingen plaats.

Vondsten

Kogelpotaardewerk uit de vroege Middeleeuwen, waaronder een ’tulpvormig’ potje uit de 5e eeuw. Ook zijn scherven gevonden uit de volle en late Middeleeuwen. En vermoedelijk is een waterput aangetroffen.