Lellens

locatie op de kaart                          richting noord                   klik op foto voor vergroting

Algemeen

Is ontstaan als rechthoekige wierde op een westelijke oeverwal van de voormalige Fivel, die vanaf Usquert naar het zuiden loopt. De wierde is west-oost georiënteerd, met een lengte van 325m en is 275m breed.
Alle niet-bebouwde grond is indertijd afgegraven. (Zuid-)west van de kerk zijn hoogteverschillen goed waarneembaar. Het merendeel van de bebouwing, incl. de kerk, staat op het noorwest-zuidoost gelegen restant, waar de doorgaande weg overheen gaat (plm 2m hoog).
De westelijke kant is goeddeels afgegraven. Daar staan twee boerderijen, een op het noordwestelijke restant van 1m hoog en een op het zuidwestelijk restant van 1,7 m hoog. Ook de oprijlaan naar de laatstgenoemde ligt nog op originele hoogte.
De wierde heeft een waterwegontsluiting.
NB: de kerk is noordwest/zuidoost gesitueerd in plaats van oost-west!

Vondsten

(Resten van) verschillende soorten en vormen handgevormd aardewerk uit perioden van 200vC- 200 nC en van kogelpotten uit 900-1000nC.
Ook een gouden armband uit de romeinse tijd, een schaar uit 750-1000nC, een romeinse munt (Hadrianus) en enkele benen gereedschappen.