Leermens

klik op kleine foto voor vergroting

                                Locatie op de kaart                                                                                            afgegraven noordkant, ijsbaan ↓

leermens 01_(800_x_600)

Algemeen

Ontstaan op een kwelderwal aan de Fivelboezem, naar wordt  aangenomen rond het begin van de jaartelling.  Het hoogste punt ligt op het kerkterrein: 5,7 m + NAP. In 1903 en 1917 is de wierde aan de noordkant en bij de zuidpunt afgegraven. Er omheen loopt een vijfpuntige soort ringweg. Ook om het kerkterrein ligt een ring. De wierde meet 400m (noord-zuid) x 375m (oost-west) en is radiaal verkaveld van het kerkterrein naar de rondweg, dat loopt met name aan de oostkant nog door in de omgeving. Praktisch alle bebouwing ligt in het westen en zuiden.

Vondsten

Laat-Saksische urnen (6-7e eeuw) in een grafveld uit 400-700nCmet 5 crematies en inhumaties.
(Scherven van) diverse soorten handgevormd aardewerk uit verschillende perioden, een bronzen fibula, een ruiterspoor, een benen kam en glissen.