Klei & de Hucht

locatie op de kaart                  ↑  rij huisterpen naar het oosten                  klik  op kleine foto voor vergroting

Ten noorden van Ulrum en noord van de N361, ligt sinds de 60-er jaren de ir A.J. van den Brielweg. Die volgt in grote lijn het beloop van een waarschijnlijk 10e eeuwse kwelderwal. Wanneer daar bewoning ontstond is niet duidelijk en archeologische gegevens zijn erg schaars.
Aan de westkant ligt De Hucht, een 1,5 km oostelijker ligt Klei. Beide gehuchten bestaan uit een reeks huiswierden. Klei bestaat nu uit een huis en acht boerderijen, alle op huiswierden van 2-2,8m+Nap. Andere huiswierden zijn niet meer bebouwd, maar bebost of beplant. De verhoogde ligging is op het AHN (actueel hoogtebestand nederland) beter waarneembaar dan in het veld.

Iets zuidelijker, west van de Schapenweg, ligt de boerderij-wierde de Capel. Hier zijn in de jaren ‘90 twee urnen gevonden met crematieresten, vermoedelijk van rond 720 nC.