Kenwerd

Locatie op de kaart                                                                                                           klik op foto voor vergroting

Algemeen

De wierde heeft een omvang van 300 x 275 m en een hoogte tot 4,23 m. Hij is daarmee de grootste in Humsterland. Hij ligt op een kwelderrug en is opgebouwd uit zandige klei. Een vergroting in de 8e eeuw vond plaats door de opvulling van een getijdegeul met bewoningsresten als mest, as, plaggen en ander afval. De wierde had toen de grootste omvang. Hij bestaat uit meerdere toppen met depressies daartussen. Een goed voorbeeld van het laatste stadium van huisterpen.

Vondsten

In 1827-8: kogels, zwaarden en as (in urnen). Eind 20e eeuw bij 3 opgravingen en boringen: bewoningssporen tot 5m diep, waaronder inheems-romeinse en Middeleeuwse scherven. Ook een stuk muur en woonvlakken.

Reacties zijn gesloten.