Kantens

locatie op de kaart                     ↑  zuidkant van de kruin                    klik op kleine foto voor vergroting  ↓

Algemeen

Het wierdedorp is ontstaan in de vroege middeleeuwen op een kwelderwal aan de westelijke Fiveloever. Het heeft een radiaire structuur. Die is goed bewaard gebleven met een ring om het kerkterrein en een ring om de voet van de wierde. Die zijn verbonden met mintens 5 radialen. De kerk is gebouwd op een eigen verhoging.
Toen in de 17e eeuw het Boterdiep werd gegraven, is een stuk van de oostkant van de wierde afgesneden en dat is later afgegraven.
De wierde meet noord-zuid 350m en oost-west 300m. Het hoogste punt ligt op 5,5m +NAP.

Vondsten

Zaken uit de terpentijd en een zilveren muntje van Antoninus Pius (plm2e eeuw nC.)