Huizinge

uit het westen  ↑

klik op foto voor vergroting                         Locatie op de kaart

Algemeen

Het wierdedorp dateert uit Late IJzertijd of Romeinse tijd en ligt op een oude kwelderwal in de vroegere Fivelboezem. Het is van verre al in het landschap te zien en van bovenaf heb je rondom een ruim uitzicht. Het werd voor het eerst aan het eind van de 8e eeuw vermeld.
Het blijkt een groepje van 4 rechthoekige grote huiswierden die bijna met elkaar vergroeid waren. De noordwestelijke en noordoostelijke kwadranten zijn bebouwd met huizen, op de zuidwestelijke en zuidoostelijke staan de kerk en agrarische bebouwing. Het kerkterrein vormt duidelijk een scheiding. Rond het kerkterrein ligt een – droge – ringsloot.
De grootste lengte is 350m, de breedte 250 m. Het hoogste punt ligt op het kerkterrein: 4,1 m. De wierde is aan de (noord-)westkant rond 1920 deels afgegraven.
Oost van de bebouwing ligt in een weiland nog een (kleine, onbebouwde) huisterp. Een verhoging van plm 1,5m.

Vondsten

Veel scherven van voornamelijk kogelpotten uit verschillende perioden.