Godlinze

klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart

kruin, ri n-o

Algemeen

De wierde  werd ongeveer in het begin van de jaartelling opgeworpen op een oeverwal van de Fivelboezem. In de loop van de tijd is hij opgehoogd tot 6,22 m, met een diameter van plm 375 m. De radiaire opzet is goed te herkennen.

Vondsten

In 1919 werd west van het dorp een Middeleeuws grafveld blootgelegd, met graven en grafbijzettingen uit 600-875nC met 116 crematies en inhumaties. Er werden rijke grafgiften gevonden, duidend op een welgestelde bevolking. De vondsten zijn gedateerd op eind VIIe –  begin IXe eeuw.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.