Godlinze

klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart

kruin, ri n-o

Algemeen

De wierde  werd ongeveer in het begin van de jaartelling opgeworpen op een oeverwal van de Fivelboezem. In de loop van de tijd is hij opgehoogd tot 6,22 m, met een diameter van plm 375 m. De radiaire opzet is goed te herkennen.

Vondsten

In 1919 werd zuid-west van het dorp een Middeleeuws grafveld blootgelegd, met graven en grafbijzettingen uit 600-875nC met 116 crematies en inhumaties. Crematieresten werden meestal gevonden in handgevormde potten van verschillende vorm. Er werden rijke grafgiften gevonden, bijvoorbeeld ijzeren messen en zwaarden, benen kammen en glazen kralen. Een indicatie van een welgestelde bevolking. De vondsten zijn gedateerd op eind 7e- tot begin 9e eeuw.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.