Godlinze

klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart                                                                                            op de kruin ri noordoost ↓

kruin, ri n-o

Algemeen

De wierde  werd ongeveer in het begin van de jaartelling opgeworpen op een oeverwal van de Fivelboezem. In de loop van de tijd is hij opgehoogd tot 6,22 m, met een diameter van plm 375 m.
Rond het kerkterrein in het centrum, ligt nog een gedeelte van de ringsloot. Rond de bebouwing die hier direct radiair op aansluit, loopt een soort ringweg. Aan de voet van de terp loopt er nog een. Aan de noord(oost)kant is de wierde gedeeltelijk afgegraven

Vondsten

Voornamelijk scherven van kogelpotten uit verschillende perioden.
In 1919 werd zuid-west van het dorp een Middeleeuws grafveld blootgelegd, met graven en grafbijzettingen uit 600-875nC met 116 crematies en inhumaties. Crematieresten werden meestal gevonden in handgevormde potten van verschillende vorm. Er werden rijke grafgiften gevonden, bijvoorbeeld ijzeren messen en zwaarden, benen kammen en glazen kralen. Een indicatie van een welgestelde bevolking. De vondsten zijn gedateerd op eind 7e- tot begin 9e eeuw.