Garnwerd

locatie op de kaart                         ↑  de wierde vanuit noordwest             klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

Opgeworpen op het vroegere schiereiland Middag, aan de linkeroever van de Hunze-loop. De oudste aangetroffen bewoningsporen dateren uit de Vroege IJzertijd (600 v. Chr.)
De dorpswierde had een ronde opzet met een diameter van plm 225m. Het hoogste punt ligt nu op ongeveer 3,25m. Op de zuid- en oostflank na – waar ook de bebouwing staat – is hij afgegraven, vaak tot 1m onder het maaiveld. De bebouwing heeft een blokvormige aanleg en is meer ambachtelijk dan agrarisch.
De oostflank is voor een stuk waarschijnlijk overbouwd met de Reitdiep-dijk. De Hunzeweg is voor een deel de zuidelijke rondweg en verder ligt de ringsloot langs de west- en noordkant.

Vondsten

Tal van Germaanse, Saksische en Frankische voorwerpen en vooral (resten van) aardewerk. O.a. Ruinen Wommels (6e-4e eeuw vC) en streepband (250vC- 200nC). Het betreft potten, kommen, kopjes, nappen, schalen; div typen kogelpot, smeltkroesje, spinklosjes, weefgewichten en rammelaars. Ook van terra sigillata serviesgoed (70-400nC). IIzeren voorwerpen als een fibula, set armbanden, stijgbeugels, sporen, div. gereedschappen. Romeinse munt van Antoninus Pius. Benen kammen, naalden spinklossen en glissen. Houten schalen en pluggen. Glazen en barstenen kralen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.