Fransum

locatie op de kaart                  ↑ de wierde uit het zuidwesten                  klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

De wierde is zowel op de IJzertijd/romeinse periode als op de middeleeuwen (5e tot 8e eeuw) gedateerd.
De diameter is ongeveer 275 m en de hoogte plm 3,5m + NAP. Ondanks afgravingen van de noordoost- en zuidoosthoek is de wierde nog een behoorlijk stuk intact.
De kerk stamt uit de 13e eeuw. Door de toenmalige kerkepaden en kleiwegen was de wierde vroeger relatief beter bereikbaar dan nu.  Maar de wierde heeft zich nooit tot een dorp kunnen ontwikkelen. De bebouwing bestaat uit de kerk, een boerderij en een woonhuis.

Vondsten

Urnen, spinsteentjes en een benen naald uit de vóór-karolingsche terpentijd.
Bij opgravingen in 1948 werden graven van voor de 13e eeuw, aangetroffen.
In de jaren 1970 werden inheems romeinse en middeleeuwse scherven gevonden. Ook werden metalen voorwerpen, bijv.  diverse munten,  gespen en ruitersporen opgegraven.