Ezinge

Locatie op de kaart                ↑ kerkcomplex uit noordwest                ↓ klik op kleine foto voor vergroting

Algemeen 

Zeer waarschijnlijk is de wierde in de loop van de 5e eeuw vC ontstaan/bewoond geraakt. Boerderijresten uit ca. 600 vC en later geven aan dat in die tijd al op redelijk grote schaal vee werd gehouden. De kruin ligt plm 5m + NAP. Radialen, opgangen, zijn duidelijk nog  te herkennen, evenals iets van een rondweg, noord en west van de afgravingen.
Aan het begin van de commerciële afgravingen in 1918 was de wierde plm 16 ha in omvang.  In 1939 was daarvan ongeveer driekwart weggegraven.
Tijdens archeologisch onderzoek van 1923-1934, zijn in plm 1,5 ha opgravingen gedaan, met  name noord van de kerk. Dat gebeurde in 22 (!) vlakken (sporen en structuren uit een periode zoveel mogelijk in één vlak).
Ezinge is steeds bewoond geweest.  Van Giffen onderscheidde 6 verschillende bewoningsfasen, van de vroege ijzertijd tot de 13e eeuw.
Zie ook: ‘Ezinge IJkpunt in de archeologie’, Piet Kooi & Kirsten van der Ploeg, 2014.

Vondsten

Basale gedeelten van grote vóór-Romeinse hallenhuizen. Plattegronden van terpwoningen uit de La Tène-periode en de Romeinse tijd en van kleine hutten uit de Saksische tijd. Ook een grafveld uit 600-800nC met 25 crematies en inhumaties, maar voor een deel niet opgegraven.

Uit de opgravingsperiode zijn een 20.000 vondsten uit allerlei bewoningsperioden geregistreerd: allerlei soorten aardewerk van diverse herkomst, gebruiksvoorwerpen van been e.d., bronzen beeldjes en kralen van glas, barnsteen en smaragd enz.
Een bijzondere vondst is een goud en zilveren zwaardknop, bezet met granaat.
In 2011 werd een groot en volledig materieel archeologisch onderzoek gedaan naar deze vondsten. De rapportage  heeft als onderwerpen: handgevormd aardewerk, Romeins importaardewerk, draaischijfaardewerk; dierlijk bot en voorwerpen van bot, gewei en hoorn;  metaal, natuursteen en kralen.
Zie ook: ‘En dan in hun geheel, de vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge’, red. Annet Nieuwhof, 2014

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.