Engeweer

locatie op de kaart                                                                                                                     klik op foto voor vergroting

Algemeen

De wierde ligt op een kwelderwal aan de westkant van de toendertijdse Fivelboezem. De eerste bewoning was er in de late Ijzertijd, plm 1e-3e eeuw nC.
Hij is is grillig-ovaal van vorm, met een grootste lengte van 225m. Aan de noordkant is hij deels afgegraven. Er loopt een ringsloot omheen. De grootste hoogte ligt nu op ongeveer 1,6m + NAP. De huidige bebouwing bestaat uit 2 boerderijen op de oostkant. In het westen loopt de doorgaande weg pal langs de wierde.

Vondsten

Scherven van diverse vormen van aardewerk uit de periode van begin jaartelling tot 500nC.