Eenum

locatie op de kaart                     uit het zuidwesten                      klik op kleine foto voor vergroting

Algemeen

Onderzoek geeft aan dat er in dit gebied al in 500 vC bewoning was. De oorspronkelijk ovale wierde ligt op de kwelderwal die van Usquert naar Ten Post loopt, indertijd in de oeverzone van de Fivelboezem.
Hij lag met de lengteas noordwest-zuidoost (410m, breedte 275m). Het was een grote dorpswierde die een dubbelwierde vormde met Eenumerhoogte, op de westoever van een oude waterloop die uiteindelijk de huidige Eenumermaar werd.
Hij werd in verschillende perioden sterk afgegraven: van 1880-85 voornamelijk in het noorden (de westkant daarvan was een aparte wierde, de Knol), van 1915-25 het ijsbaangedeelte en van 1917-40 de rest.
De kerk stond in het midden van de wierde, nu op de noordwest punt van het overgebleven, redelijk bebouwde zuid-oost kwadrant, op het hoogste gedeelte van ruim 6,1m.
Er loopt nog een weg/pad, de IJzerbaan, zuidoost-noordwest midden over het oude wierde reliëf.

Vondsten

Benen voorwerpen uit de terpentijd, een bronzen tang uit de volksverhuizingstijd, terra sigillita, vóór-Karolingsch vaatwerk, Karolingsche cultuuroverblijfselen, een romeinse armspang. Ook romeinse voorwerpen uit de 3e-4e eeuw, o.a. een ivoren mesheft met borstbeeld.