Dorkwerd

locatie op de kaart               vanuit het zuidwesten  ↑                    klik op kleine foto voor vergroting 

Algemeen

Het gebied werd waarschijnlijk al in de 1e eeuw vC gebruikt. Rond het begin van de jaartelling werd een stuk oeverwal, aan een geul, opgehoogd en aan de overkant van de geul een huispodium opgeworpen. Die verhogingen zijn in de loop van de vroege middeleeuwen vergroeid en de geul raakte gedempt. Bewoning was er tot rond 1300 – maar waarschijnlijk niet van plm 250-400 n C.

In juni 1908 zette bioloog Van Giffen hier zijn eerste stappen als toekomstig archeoloog en besteedde veel aandacht aan de diverse lagen die in de afgravingen te onderscheiden waren. Ook in 1908 werd de noordkant afgegraven, in 1909 de zuidkant. Van de opbrengst (fl 8.600) werd o.a. een kerkorgel aangeschaft. Er bleek te diep afgegraven te zijn: i.v.m. de waterhuishouding moest er in 2004 alsnog opgehoogd worden. In 2007 vond aan de zuidkant grondsuppletie plaats t.b.v. de kerkhofuitbreiding.

De kerk, pastorie en een boerderij staan nog op het niet afgegraven deel. De huidige hoogte van de wierde is plm 3,65m + NAP. De zw – no diameter beloopt 340 m. N-z loopt de weg over de voet van de wierde. In het zuidoostelijk deel doen weg en bebouwing aan een ringweg denken.

Vondsten

Iets noordoost van het wierderestant zijn resten van een vroeg grafveld gevonden. Dat is vanaf de 5e-6e eeuw gebruikt. Er werden o.a. een boomstamkist en snoeren kralen ontdekt.
Ook werden gevonden een kruisvormige fibula uit 400-500 nC, benen kammen uit de 8e-9e eeuw en een lanspunt uit de 8e eeuw.