Bedum

klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart                                                                                                                                                                westingang Plantsoen

westingang Plantsoen

Algemeen

Het dorp is omstreeks de 10e eeuw ontstaan op 2 lage wierden – nu ± 1,3m +NAP – in het veenontginningsgebied. Onder de kerk bestaat de wierde uit kleizoden die op het veenbed liggen.  Eén van een reeks wierden op de oostelijke oeverwal van de Hunze. Is in 1917 afgegraven op de zuidflank (de ijsbaan) en de noordflank (is inmiddels weer opgehoogd en deels bebouwd).

Vondsten

In een tichelwerk tussen Bedum en Onderdendam werden onder de bovenklei vóór-Karolingsche vaatwerkresten gevonden.