Bansum

locatie op de kaart                     westelijke opgang                     klik op kleine foto voor vergroting

Algemeen

De Bansum is 3.25 m + NAP hoog, heeft een diameter van plm 175 m en een oppervlakte van 3ha. De uit zandige klei bestaande wierde dateert uit de late ijzertijd.  De oudste aangetroffen sporen dateren uit de romeinse tijd.  Hij was een onderdeel van een oeverwal langs de Vliet, de huidige oostflank. Van hieruit is de wierde naar het westen uitgebouwd. Rond 1800 zou er practisch geen bewoning meer geweest zijn, de huidige stamt uit het eind van de 19e eeuw
Hij wordt nu doorsneden door de Nansumerweg (oost-west). Het noordelijk deel is opgehoogd/geëgaliseerd op plm 2,5 m en is begraafplaats. De voornaamste bebouwing ligt op de zuidkant.
De wierde maakt deel uit van het dorp Holwierde en ligt ook dicht tegen de gelijknamige wierde.

Vondsten

(Resten van) streepbandaardewerk (rond start  jaartelling), vroege en late kogelpotten, aardewerken steelpan (9e-14e eeuw).