Antum

locatie op de kaart                  ↑ het restant aan de oostkant van de weg                  klik op kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

Een wierde uit de IJzertijd. Rond 200 v.Chr. nam de bewoning waarschijnlijk toe. Het was een grote, hoge wierde met een oopervlak van ongeveer 7ha. Vermoedelijk hebben er vroeger 4 boerderijen op gestaan, die na de aanleg van de dijken zijn verplaatst.
De wierde werd rond 1906 voor driekwart afgegraven. Eén eigenaar deed niet mee aan de afgraving. Dit restant steekt boven het landschap uit met een hoogte tot 3,6 m boven NAP.
De weg van Garnwerd naar Aduarderzijl loopt – verlaagd – over de wierde.  Aan de west- en zuidkant ligt nog een stuk ringsloot. Daar liggen ook nog 3 lagere huiswierden. De middelste ( zuidwest) is bebouwd.

Vondsten

Bij de afgraving van de wierde werden karolingische vondsten gedaan. De belangrijkste komen uit een ruitergraf uit de tweede helft van de achtste eeuw: o.a. een Noord-Fries zwaard met een kling met patronen, een langere lansspits, ook met een bewerkt blad, een korte lansspits en 2 stijgbeugels met versiering. (Nog een zwaard, een schildkap, een derde lansspits en de skeletresten van een man en een paard zijn verloren gegaan.)
Bij opgravingen zijn o.a. een oud-Fries zwaard en een helgroen glas gevonden. Verder urnen, netverzwaringen, bronzen en benen voorwerpen.