Alinghuizen

locatie op de kaart                   de zuidkant                    klik op kleine foto voor vergroting

Algemeen

Alinghuizen is een buurtschap van drie boerderijen op een oeverwal. Op de plek van de twee centrale boerderijen zijn resten van een vlaknederzetting gevonden. Na bedijking van de Hunze heeft er een kloostervoorwerk gestaan. Aan de noordkant resteert daarvan nog een stuk singel.
De zuidelijke boerderijplaats werd al vóór 1830-40 bewoond. De grootste hoogte is plm 1,6m. De noordelijke ligt op een huiswierde van 1.2 – 2 ,08 + NAP hoog.
De doorgaande weg loopt over de wierde, de oostelijke percelen weidegrond horen ook bij het geheel.

Vondsten

Er zijn scherven van kogelpotten gevonden.
Bij opgravingen in 1994 werd op kwelderniveau een wand van een vroegmiddeleeuws plaggenhuis gevonden en een laatmiddeleeuwse waterput.