Aalsum – gr

klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart

Algemeen

De oudste sporen van bewoning van de wierde dateren uit Ie eeuw vC. (late ijzertijd).

In de Middeleeuwen stonden 5 heerden op de wierde (inclusief Korhorn en Ikum?).

De maximale hoogte is 3.35m +NAP.

Rond 1919 is de wierde grotendeels afgegraven. Alleen de noordoostelijke en oostelijke rand zijn overgebleven.

Vondsten

Een grafveld, gebruikt van 400-800nC, met urnen uit de VI-VIIIe eeuw nC. Een 130 voorwerpen uit de terpentijd, een Frankisch zwaard, een fibula met almandijn; een Saksisch urntje, dobbelstenen en speelschijfjes, een bronzen crucifix (terpentijd)) en een houten boog uit de IXe eeuw.

Bij boringen in 1971 werden inheems-Romeinse, Middeleeuwse en meer recente scherven aangetroffen.

Reacties zijn gesloten.