Aalsum

klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart

Algemeen

De oudste sporen van bewoning van de wierde dateren uit Ie eeuw vC. (late ijzertijd).

In de Middeleeuwen stonden 5 heerden op de wierde (inclusief Korhorn en Ikum?).

De maximale hoogte is 3.35m +NAP.

Rond 1919 is de wierde grotendeels afgegraven. Alleen de noordoostelijke en oostelijke rand zijn overgebleven.

Vondsten

Een grafveld, gebruikt van 400-800nC, met urnen uit de VI-VIIIe eeuw nC. Een 130 voorwerpen uit de terpentijd, een Frankisch zwaard, een fibula met almandijn; een Saksisch urntje, dobbelstenen en speelschijfjes, een bronzen crucifix (terpentijd)) en een houten boog uit de IXe eeuw.

Bij boringen in 1971 werden inheems-Romeinse, Middeleeuwse en meer recente scherven aangetroffen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.