Aalsum – gr

 

locatie op de kaart                     noordoostkant ↑                         klik op foto voor vergroting

Algemeen

De oudste sporen van bewoning van de wierde dateren uit de 1e eeuw vC, de late ijzertijd. Rond 1919 is hij, op de (noord)oostflank na, helemaal afgegraven. Voordien was hij ovaal en zw-no 380 m lang en nw-zo 250 m breed. In de middeleeuwen stonden er 5 heerden op in radiaal patroon. (Ook in de omgeving is dit patroon nu nog te herkennen).
Het restant is plm 3,4 m hoog en er staan (nog) 2 boerderijen en een huisje op. Er is geen rondweg, aan de westkant ligt nog een restant van de ringsloot.

Vondsten

Veel (resten van) allerlei handgevormde en gedraaide aardewerken voorwerpen als potten, kommen, schotels, lampen, spinklosjes en weefgewichten in allerlei vormen. Metalen voorwerpen als sleutels en gereedschappen, waaronder een Frankisch zwaard en een fibula met almandijn. Kammen en andere voorwerpen van been, gewei en hoorn. Ook wat glazen kralen.
Er werd een grafveld ontdekt dat van 400-800nC gebruikt moet zijn, met urnen uit de 6e-8e eeuw.