Wyns

locatie op de kaart                                    uit noordwest ↑                               klik op foto voor vergroting

De terp stamt uit de middeleeuwen, vermoedelijk van rond 500. Hij werd in 949 voor het eerst schriftelijk genoemd.
Nu zien we een ovaal terprestant van plm 175 m (noord-zuid) x 70m. Dit ligt binnen een paar wegen die een rondweg suggereren, pal oost van de Dokkumer Ee. De huidige hoogte bedraagt plm 2,5m.
Centraal ligt het kerkterrein met de 12e eeuwse kerk. Noord en zuid hiervan staan een tiental huizen met bijbehorende schuren e.d. Over de zuidkant loopt vanuit het zuidoosten een paadje dat aan de zuidwestkant op een klein pleintje uitkomt. De doorgaande weg ligt ongeveer op oorspronkelijk terpniveau, de oostkant is flink afgegraven .