Wons

de terp uit het westen

locatie op de kaart                                                           klik op foto voor vergroting

Algemeen

Wons ligt met o.a. Schraard en Longerhouw aan de zuidkant van de vroegere Marneslenk. Het is een redelijk grote terp (geweest) met een diameter van ongeveer 300 m en een max. hoogte van 3,4m. In 1270 werd de plaats voor het eerst vermeld. Vooral op de kaart zijn er nog radiale aspecten te herkennen.
Op diverse plekken, vooral in het noorden, zijn redelijk grote stukken afgegraven. Daaromheen ligt een redelijk dichte bebouwing.
De kruin wordt ingenomen door het kerkterrein met de oude school en de pastorie aan de noord- en zuidkant. In het zuiden zijn nog een paar boerderijen te vinden.

Vondsten

In 1941 en 1961 werden bij archeologisch onderzoek fragmenten gebeeldhouwde roze Bremer zandsteen ontdekt, die in de vroege 14de eeuw mogelijk een koorhek vormden. (Nu te vinden in het kerkmuseum in Janum.)
Ook werd een zgn stortebeker gevonden, waarvan ook een exemplaar werd gevonden in Ferwert, Makkum en Pingjum