Wirdum – fr

locatie op de kaart                de kerkterp uit zuidwest ↑                  klik op  kleine foto voor vergroting ↓

Algemeen

De terp is ontstaan in de vroege middeleeuwen in moeras-omgeving, oost van de vroegere middelzee. De oudste terplaag dateert uit de 12e-14e eeuw. Rond de kerk en aan Greate en Lytse Buorren lag de eerste bebouwing.
Delen van de terp  zijn afgegraven, aan de noordkant goed waarneembaar,  maar er is nog steeds goed een terp-beeld te zien. Een (voormalig) kerkpad is een soort ringweg om de kerkterp met kerk en kerkhof en er zijn ook duidelijk hoogteverschillen. Het hoogste punt ligt volgens AHN op plm 4,4m +NAP.

Vondsten

Een ijzeren twee-snijdend zwaard uit de periode van 750-825 nC. Het is in die tijd mogelijk gebruikt door of tegen binnenvallende Viking-raiders.
Op en even na Kerst 2014 werd m.b.v. een metaaldetector een zilverschat ontdekt van 96 zilveren munten van verschillende datum uit de Karolingische tijd, de 9e eeuw. Waarschijnlijk zijn ze tussen 850-860nC onder de grond geraakt. Mogelijk in een goed bewaard gebleven linnen buideltje dat erbij werd aangetroffen.