Wetsens

klik op kleine foto voor vergroting

Locatie op de kaart

Algemeen

Uit de 5e-7e eeuw. De terp had een kleine omvang en is 4,8m hoog. Hij was ovaal, lag noordwest-zuidoost en mat 330x260m. Een aantal radiaire kenmerken is nog herkenbaar.
De terp werd in de jaren 1892-97 voor het grootste deel afgegraven. De kerk met kerkhof op de kruin, het pad naar de kerk en een boerderij op de zool van de terp resteren nog en geven nog iets van de omvang en het beloop weer. De terp is op de voet voor circa driekwart omsloten door een ringweg; voor het overige kwart door een perceelsloot. De percelering van het afgegraven terpterrein is nauwelijks meer radiaal. Buiten de ringweg is deze indeling wat beter herkenbaar gebleven. Het huidige dorp komt gaaf over door de aard en ligging van de bebouwing: vooral boerderijen en de meeste aan de buitenkant van de ringweg.

Vondsten

Een vuurstenen bijl, een hoornen lepel, benen haarkammen, een bronzen ruiterspoor en een houten spade.