Weidum

locatie op de kaart                    westkant terp ↑                    klik op kleine foto voor vergroting ↓

Archeologische bevindingen geven aan dat op deze plaats ca 200 vC bewoning is ontstaan. De terp is op de westoever van de Middelzee opgeworpen en ligt nog pal achter / west van de oude Hegedyk. Omstreeks 400 nC wordt ivm hogere waterstanden het gebied verlaten. Ca 700 verbeteren de (lokale) omstandigheden weer en vindt her-bewoning plaats langs inbraak-geulen (noord van het kerkterrein) en op de verlaten terp. Er zijn sporen van blok-verkaveling, vaak het gevolg van her-bewoning.

Aan de oost- en de noordkant is de terp flink afgegraven. Het huidige kaatsveld is een ‘hap’ uit de terp tot aan het centrum met het kerkterrein. (Als we dit gebied als de straal van de terp rekenen, dan moet hij een diameter van ongeveer 300m hebben gehad). De kerk staat op 3,4-3,8m hoogte. Langs het kaatsveld is het oude talud nog waar te nemen.